Registrovaný sociálny podnik

Zamestnávame občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, ktorí sú znevýhodnení svojím zdravotným stavom.

V roku 2005 začala naša spoločnosť prevádzkovať chránenú dielňu, v ktorej pracovali zamestnanci so zmenenou pracovnou schopnosťou. Nakoľko im ich znevýhodnenie nedovoľovalo začleniť sa do pracovného procesu v bežných spoločnostiach, dali sme im túto možnosť u nás. Ich počet neustále rástol, až v súčasnosti tvorí cca 75 % našich zamestnancov. Od 1.1.2020 sme sa transformovali na registrovaný sociálny podnik, čo nám umožnilo rozšíriť rady potenciálnych znevýhodnených zamestnancov aj o ďalšie skupiny. Prácu sa prideľujeme jednotlivým zamestnancom na základe ich možností a schopností. Naše pracovné postupy a procesy sa snažíme neustále zdokonaľovať tak, aby čo najviac vyhovovali znevýhodneným osobám. Osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou môžu v našej spoločnosti nájsť uplatnenie, získať nové zručnosti a vedomosti, rozvíjať svoje schopnosti, začleniť sa do kolektívu a nájsť si nových priateľov.

Invalid
Invalid
Invalid
Invalid
Invalid
Invalid
Invalid
Invalid
Invalid

Voľné pracovné miesta

Momentálne nemáme žiadne ponuky...

Slovensko

Skúste to neskor, naše ponuky neustále aktualizujeme.