Recyklácia odpadov


Elektroodpady

Elektroodpad

Zbierame a recyklujeme takmer všetky druhy elektroodpadov, či už z domácností alebo priemyselných.


Zoznam elektroodpadov (PDF)


Okrem vyššie uvedených elektroodpadov vieme zhodnotiť aj priemyselné odpady ako sú výrobné linky, stroje, zdravotnícke zariadenia, riadiace jednotky, nevyužité skladové zásoby elektrotechnickej výroby, výrobný odpad z elektrotechnickej výroby a automotive, káble, elektromory, elektronické súčiastky z automobilov a podobne.


Zbierame aj všetky druhy batérií, žiariviek, LED žiaroviek, CRT monitory a televízory a chladničky.

Ostatné odpady

Ostatné odpady

Z ostatných odpadov sa zameriavame najmä na recykláciu tých, ktoré obsahujú drahé kovy, ako napríklad:

 • ustaľovače
 • iontomeniče
 • fotografický papier s obsahom striebra
 • RTG snímky
 • rôzne chemické roztoky a zlúčeniny s obsahom drahých kovov (kyseliny, zásady, kyanidy)
 • pozlátené sklo
 • prach a kal s obsahom drahých kovov
 • šperky
 • pozlátené a postriebrené príbory
 • dosky plošných spojov s pozláteným povrchom
 • telekomunikačné moduly z BTS
 • termočlánky s obsahom Pt

Logistika


Vozidlá

V našom vozovom parku sú Vám k dispozícii nasledovné vozidlá:

MAN TGL 12t skriňa s nosnosťou 5,4t a hydraulickou plošinou

MAN TGL 12t plachta s nosnosťou 5,4t a hydraulickou plošinou

Mercedes Atego 10t plachta s nosnosťou 4,4t a hydraulickou plošinou

Fiat Ducato skriňa s nosnosťou 1,2t

Nádoby

Našim zákazníkom vieme na odpady ponúknuť nasledovné obaly:

Drevené palety

Big – bagy

Železné bedne

IBC ohrady

Gitterboxy

Váhy

Váženie odpadov u nás prebieha na 3 váhach:

Cestná mostová váha s váživosťou do 40 t

Váhy

Plošinová váha s váživosťou do 1,5 t a najmenším dielikom 0,1 kg

Váhy

Drahé kovy vážime na váhe s váživosťou do 6 kg s najmenším dielikom 0,1 g

Váhy

Demontáž a separácia


Demontáž u zákazníka

Našim zákazníkom ponúkame možnosť demontáže strojov a zariadení priamo v prevádzke. Naši pracovníci prídu priamo k Vám vybavení potrebným náradím, stroje demontujú, naložia na naše autá a my ich ekologicky zrecyklujeme. Následne dostanete protokol o ekologickej likvidácii, v ktorom je uvedený druh odpadu, množstvo a spôsob nakladania s ním.

Triedenie skladových zásob

Ponúkame Vám aj možnosť triedenia Vašich nevyužitých skladových zásob rôznych strojov, súčiastok a pod. Po vytriedení Vám tieto skladové zásoby ohodnotíme a vykúpime ich od Vás.

Rafinácia drahých kovov


Druhy drahých kovov

Zameriavame sa na recykláciu a spätné získavanie zlata, striebra, paládia, platiny, rhódia a india. Získavame ich z rôznych druhov odpadov ako napríklad:

 • zliatiny kovov
 • šperky
 • prach (po spálení, vysušení kalu a pod.)
 • chemické zlúčeniny (kyseliny, zásady, kyanidy, ustaľovače, iontomeniče, zlátiace roztoky, atď.)
 • kaly s obsahom drahých kovov s rôznou vlhkosťou
 • materiály s povrchovou úpravou (pozlátené, postriebrené, atď.)
 • súčiastky s obsahom drahých kovov (procesory, RAMky, čipy, atď.)

Výsledný produkt

Granulát

Granulát Granulát

Zliatky

Zliatky Zliatky

Prach

Prach Prach

Analýzy obsahu kovov


Na analýzu obsahu kovov používame rôzne metódy:

Ručný röntgenový spektrometer

AAS – atómový absorpčný spektrometer

ICP analyzátor

Používa sa na analýzu jednodruhových kovov a ich zliatin ako sú meď, hliník, železo, cín, nikel, mosadz, bronz, zlato, stiebro a pod. Je vhodný aj na zistenie prítomnosti drahých kovovo pri povrchovej úprave (napr. pri pozlátení), ale nedokáže určiť presný obsah drahého kovu na povrchu.

Používa sa na analýzu obsahu drahých kovov v tekutej vzorke. Dokáže pri jednom meraní určiť obsah len jedného kovu (napr. Au, Ag, Pd). Používa sa tam, kde je potrebné určiť presný obsah v povrchovej úprave (napr. pozlátenie). Pri tejto metóde sa drahý kov z povrchu zlúhuje v chemickom roztoku a následne sa zmeria jeho obsah. Podkladový materiál zostane neporušený.

Používa sa na analýzu obsahu drahých kovov v tekutej vzorke. Dokáže pri jednom meraní určiť obsah viacerých kovov, preto je vhodný na meranie rôznych zliatin, súčiastok s obsahom drahých kovov a podobne. Celá vzorka sa chemicky rozpustí a následne sa zmeria obsah požadovaných kovov (napr. meď, zlato, striebro, cín a pod.) v roztoku.